ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ภาพกิจกรรม

25640202-การคณะสงฆ์ส่วนการปกครองว่าด้วย บัญชีพระสงฆ์อำเภอขุขันธ์ 

25631229-วัดหมู่บ้านสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ในพิธีบุญ “ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔