ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ระบบรายงานคณะสงฆ์

ระบบข้อมูล/รายงานคณะสงฆ์ 
 บัญชีสถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 ปี พ.ศ. 2563 คลิก
 ข้อมูลวัดในอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2564 (อัพเดท ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)  คลิก
 ทะเบียนวัดและที่พักสงฆ์ อำเภอขุขันธ์ ข้อมูลเดิมที่ปรากฏในเวปไซต์สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ. คลิก

รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ของคณะสงฆ์ขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด คลิก
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้ศาสนสถานทุกแห่งเข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID (อัพเดท ณ วันที่ 19 ก.พ.2564) คลิก 
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือคณะสงฆ์ทุกรูปในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อัพเดท ณ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  คลิก