ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ยอดปัจจัยรับเพื่อสงเคราะห์ วัดเสลานาก๊อก อำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

        ควรแท้แก่การร่วมกล่าวอนุโมทนาสาธุ ยอดปัจจัยรับเพื่อสงเคราะห์ วัดเสลานาก๊อก อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
  ๑. จากญาติโยม จำนวน ๓๗,๙๖๖ บาท
  ๒. ออนไลน์ จำนวน ๑๒๘,๖๐๑ บาท
  ๓. คณะสงฆ์ จำนวน ๑๘๐,๐๕๔ บาท 

       คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ พร้อมรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษทั้ง ๒ รูป สำนักพุทธจังหวัด ร่วมกับเจ้าคณะ  พระสังฆาธิการ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ เจ้าคณะตำบล รองตำบล เจ้าอาวาส ทุกวัดทุกที่พักสงฆ์ ตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์องค์เณร พร้อมเพรียง อุบาสก อุบาสิกา ร่วมบุญกุศลสงเคราะห์ วัดเสลานาก๊อก อำเภอขุขันธ์ ผู้ประสบอัคคีภัย (ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อคืน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เวลา ๑ นาฬิกา) สามัคคี ชุมชนราชการองค์กร ทุกภาคเร่งรีบระงับภัย แต่แล้ว ไฟไหม้วอดวายหมดทั้งหลัง

       คณะสงฆ์  จึงกำหนดการสงฆ์ช่วยสงฆ์ จึงพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ท่าน พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุศลจิตฺโต เจ้าอาวาส
วัดเสลานาก๊อก พร้อมปัจจัย ทั้งคณะศรัทธา โอนเงินเข้าบัญชีวัด และ ปัจจัยเงินสด จำนวนสามแสนกว่าบาท

      บทบาทพระสงฆ์อำเภอพร้อมเพรียง อุบาสก อุบาสิกา ที่แสดงพลังความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน แสดงน้ำใจช่วยกันในครั้งนี้ ขออนุโมทนา สาธุการชื่นชม ขออำนาจแห่งบุญกุศลจงช่วยอำนวยหนุนส่งเสริมให้สาธุชนทั้งหลาย จงอย่าประสบภัยพิบัติ ตลอดชาติไป ขอจงมีโชคมีลาภมีชัย ปลอดภัยแคล้วคลาดปราศจากความทุกข์ มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สุขกายสบายอุราทุกทิวา ราตรีกาล ทุกท่าน เทอญ    ขออนุโมทนาบุญกุศล ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบคุณภาพ/ข่าว : “คณะสงฆ์ขุขันธ์ - โพสต์.” 2021. Facebook.com. 2021. https://www.facebook.com/songkhukhan.org/posts/110229251085917.