ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ไฟไหม้กุฏิสงฆ์ วัดเสลานาก๊อก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


#อัคคีภัย #ภัยพิบัติที่รุนแรง

       เมื่อได้รับข่าวสาร การไฟไหม้ กุฏิสงฆ์ วัดเสลานาก๊อก อ.ขุขันธ์ ทำให้สลดหดหู่ใจยิ่งนัก โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสคือ พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำวัด ๓ รูป ศรัทธาญาติโยม ญาติพี่น้อง พ่อแม่ปู่ย่าตายาย และบรรพชนที่ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ดังกล่าวขึ้นมา เมื่อเจอภัยพิบัติ เช่นนี้ ก็สลดใจไปตามๆ กัน

       พลังศรัทธา #พลังคณะสงฆ์ #พลังคนขุขันธ์ ตลอดถึง #พลังสาธุชนทั่วไป เราจะพร้อมเพรียงกัน สำหรับในส่วนของพระสงฆ์ ขอความอนุเคราะห์ จากพระสงฆ์ทุกวัด ทุกที่พักสงฆ์ ขอนัดหมายพร้อมเพรียงกันตรงตามเวลาที่พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ แจ้งมา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนภาคราชการ และองค์กรสาธาณกุศลอื่นๆ ก็จะตามมาช่วยบรรเทาสาธารณภัย ต่อๆไป

       เรียนมาเพื่อทราบ ดำเนินการพร้อมเพรียงกัน.
                               ด้วยความเคารพ
                      พระมหามังกร กันตะปุญโญ
                         รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
                 รักษาการแทน เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์

ที่มา : “คณะสงฆ์ขุขันธ์ - โพสต์.” https://www.facebook.com/songkhukhan.org/posts/109235971185245.