ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ห้องสมุดออนไลน์

  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม-ประมวลศัพท์
 
วิทยาพระสังฆาธิการ
เล่ม ๑
 
วิทยาพระสังฆาธิการ
เล่ม ๒
 
วิทยาพระสังฆาธิการ
เล่ม ๔ 

 พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ ๑๗ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
 พระคุณพ่อ-พระคุณแม่ ๖ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
 โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)
  มิลินทปัญหา คลิกเดียวชมได้ทุกตอนจนจบ ตั้งแต่ตอนที่ ๑ - ๘
คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์