ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

กองงานเลขานุการ นิคมพัฒนา-ศรีตระกูล

 วัดในสังกัดนิคมพัฒนา - ศรีตระกูล มีจำนวน๕วัด ๑ ที่พักสงฆ์ดังนี้

๑ วัดค่ายนิคม

๒ วัดกวางขาว

๓ วัดบ้านตรอย

๔ วัดศรีตระกูล

๕ วัดเคาะ

๖ สำนักสงฆ์บ้านสนวนตะวันออก