ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ตำบลปรือใหญ่

 คณะสงฆ์ตำบลปรือใหญ่ มี ๖ วัด ๒ ที่พักสงฆ์

๑. วัดปรือใหญ่

๒. วัดปรือคัน

๓. วัดตาเบ๊าะเกษมงคล

๔. วัดโนนสมบูรณ์

๕. วัดโพธิ์สว่าง

๖. วัดป่าเสรีธรรม

๗. ที่พักสงฆ์คลองแก้ว

๘. ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์บุญ